Tradycyjna Medycyna Chińska
we Wrocławiu

DIETETYKA WG TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ- KURS PODSTAWOWY

DIETETYKA WG TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ- KURS PODSTAWOWY


Kurs skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawowe zagadnienia kuchni terapeutycznej, zgodnie z którą to co jemy może być lekarstwem lub trucizną dla naszego organizmu.

Jest to kurs o leczeniu żywnością oraz ziołami zgodnie z wywiadem i zaleceniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Start kursu: 8/9  WRZEŚNIA 2018 

Celem ośmio-częściowego Kursu Podstawowego Dietetyki według TMC  jest zdobycie wiedzy o żywieniu zgodnie z prawami natury.  Na kursie poznasz podstawy Dietetyki opartej na zasadach Medycyny Chińskiej oraz podstawy diagnostyki wg TMC ( czytanie z języka i pulsu).

Wiedza ta znajduje zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i terapii rozmaitych schorzeń za pomocą diety, ponieważ pozwala dostosować sposób odżywiania do indywidualnych potrzeb organizmu człowieka.
Co ważne, potrzeby te  zmieniają się stale i dynamicznie w interakcji z otaczającym światem i nie ma uniwersalnej diety dla każdego.

Wiedza o energetycznej naturze pokarmów, określanej jako termika i smak produktów spożywczych, pozwala dostosować sposób odżywiania do aktualnych potrzeb organizmu. Dzięki świadomemu odżywianiu można nie tylko wzmacniać witalność organizmu i zapobiegać zachwianiu równowagi Yin i Yang (które prowadzi do choroby), ale również stopniowo odzyskać zdrowie.

Dietetyka wg TMC jest to metoda całkowicie naturalna i powszechnie dostępna, bazująca na umiejętnym stosowaniu pożywienia, napojów oraz popularnych ziół i przypraw.
Na kursie spojrzymy na Nasze zdrowie z bardzo szerokiej perspektywy: w trakcie ośmiu dwudniowych spotkań zapoznasz się z fizjologią człowieka według Medycyny Chińskiej, jak również nauczysz się podstaw diagnozy (uwzględniającej obraz języka, pulsu, wygląd i koloryt twarzy, cechy budowy ciała, zgłaszane objawy, itp.). Wszystko to, składa się na by trafnie zdefiniować wzorzec patologii i ustalić adekwatną strategię leczenia schorzeń

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem powyższych umiejętności, czy to do celów własnych, czy w związku z wykonywanym zawodem. Zapraszamy dietetyków, lekarzy, naturoterapeutów, masażystów i przede wszystkim  pasjonatów zdrowego trybu życia.

TERMINY KURSU NA ROK 2018/2019
Zajęcia odbywają się w sobotę (10- 17) i niedziele( 9-16) .
W trakcie zajęć przerwa obiad.

I zjazd: WSTĘP DO DIETETYKI WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ- 8/9 września 2018
II: ELEMENT ZIEMI- 6/7.10.2018
III: ELEMENT METALU- 17/18.11.2018
IV: ELEMENT WODY- 8/9.12.20178
V: ELEMENT DREWNA- 12/13 styczeń 2019
VI: ELEMENT OGNIA I DIAGNOZA Z JĘZYKA- 9/10.02. 2019
VII.  DIAGNOSTYKA Z PULSU ORAZ CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I ICH ZASTOSOWANIE W DIETOTERAPII- 9/10.3. 2019
VIII. ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I ICH ZASTOSOWANIE W DIETOTERAPII- 13/14 kwiecień 2019

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU DIETETYKI wg TMC:

Sesja I:  WSTĘP DO DIETETYKI WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
1. Wprowadzenie
– Tao – współzależność i komplementarność Yin i Yang
– interpretacja Yin i Yang w dietetyce według medycyny chińskiej
– dietetyka jako jeden z filarów profilaktyki i terapii w medycynie chińskiej
– uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych czynników w doborze diety (strefa
klimatyczna, pora roku, aktualne  warunki pogodowe, konstytucja pacjenta,
aktualny stan zdrowia pacjenta)
– wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i stan emocjonalny człowieka

2. Wzorce dysharmonii Yin i Yang- wzorce nadmiaru –  przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
– wzorce niedoboru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
– zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie
(patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)

3. Dobowy cykl obiegu energii („zegar narządów”)
– maximum i minimum energetyczne narządów
– implikacje praktyczne – prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia

4. Podstawowe substancje ciała – Qi, Płyny, Esencja, Krew
– rola substancji fizjologicznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
– patologiczne formy energii – Wiatr, Gorąco, Wilgoć, Śluz
5. Fizjologia i patologia Potrójnego Ogrzewacza
– energetyczna charakterystyka organów Yin i Yang pięciu elementów
– rola obiegów czynnościowych Wątroby, Serca, Śledziony i Trzustki, Płuc i Nerek w procesach metabolizmu z punktu widzenia medycyny chińskiej
– wytwarzanie Qi, Płynów, Esencji i Krwi w Potrójnym Ogrzewaczu
– dysfunkcje Potrójnego Ogrzewacza – przyczyny powstawania Wiatru, Wilgoci,
Śluzu, Zimna, Gorąca, Zastoju
6. Cykl odżywczy i cykl kontrolny w modelu Pięciu Elementów – definicja, ilustracja przykładami ze świata przyrody, z dziedziny psychologii emocji oraz z zakresu wzajemnego oddziaływania smaków.
7. Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów:
– profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
– leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii
8. Klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwości energetycznych:
– tabele przyporządkowań produktów spożywczych
– przyczyny pozornych rozbieżności w klasyfikacjach produktów według Pięciu Elementów
– klasyfikacja grup produktów od najbardziej yang do najbardziej yin
– klasyfikacja metod obróbki pokarmów według Yin i Yang i Pięciu Elementów
(gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie, suszenie, peklowanie, kiszenie, itd.)
9. Podstawowe wzorce patologii – patomechanizm, przyczyny, objawy (z uwzględnieniem elementarnych informacji z zakresu diagnozy z twarzy i z języka), zalecenia dietetyczne i proste receptury ziołowe (na bazie ziół europejskich) stosowane w ich leczeniu
– niedobór Qi
– niedobór Yang
– niedobór Krwi
– niedobór Yin z pustym gorącem
– zastój Qi
– nadmiar Yang
– nadmiar płynów  – gorąca wilgoć
– nadmiar płynów – zimna wilgoć
10. Różnicowanie i identyfikowanie syndromów, ustalanie strategii leczenia oraz zalecenia dietetyczne i zastosowanie ziół europejskich w najczęstszych
dolegliwościach (przeziębienie, grypa, zaburzenia trawienia, bolesne menstruacje, bezsenność, zaparcia, osteoporoza, dolegliwości klimakteryjne, hipotermia, bóle głowy, nadciśnienie, arterioskleroza, inne).

Sesja II: ELEMENT ZIEMI

 1. Powtórzenie wiadomości: fizjologia potrójnego ogrzewacza i cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i ziół; zasady przeprowadzania wywiadu z pacjentem
  2. Funkcje obiegu czynnościowego Śledziony i trzustki oraz Żołądka; przebieg meridianów elementu Ziemi
  3. Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami (zegar narządów, związek według warstwy, cykl odżywczy, cykl kontrolny)
  4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Ziemi
  5. Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie leczenia pożywieniem:
  – niedobór Qi Śledziony
  – niedobór Yang Śledziony
  – opadanie Qi Śledziony
  – krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
  – nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
  – gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku
  – nadmiar zimna w Żołądku
  – nadczynność Ognia Żołądka
  – niedobór Yin Żołądka
  – zastój pożywienia w Żołądku
  – zbuntowane Qi Żołądka

Sesja III: ELEMENT METALU
1. Funkcje obiegu czynnościowego Płuc i Jelita Grubego, przebieg meridianów elementu Metalu
2. Płuca i skóra a odporność, instynkt samozachowawczy i potencjał regeneracji organizmu
3. Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami
4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Metalu
5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Płuc
– niedobór Yin Płuc
– nadmiar zimnego śluzu w Płucach
– nadmiar gorącego śluzu w Płucach
– atak zimnego wiatru na Płuca
– atak gorącego wiatru na Płuca
– atak wiatru i suchości na Płuca
– zimna wilgoć w jelicie grubym
– pierwotna gorąca wilgoć w jelicie grubym
– wtórna gorąca wilgoć w jelicie grubym
– niedobór płynów w jelicie grubym

Sesja IV: ELEMENT WODY
1. Funkcje obiegu czynnościowego Nerek i Pęcherza Moczowego, przebieg meridianów elementu Wody
2.  Element Wody  jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka; koncepcja Ming Men
3. Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami
4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Wody
5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Nerek
– niedobór Yang Nerek
– niedobór Nerek z nagromadzeniem wody
– niedobór Yin Nerek
– niedobór Jing Nerek
– brak połączenia między Qi Nerek a Qi Płuc
– nadmiar zimnej wilgoci w pęcherzu moczowym
– gorąca wilgoć w pęcherzu moczowym

Sesja V: ELEMENT DREWNA
1. Wpływ emocji na zdrowie człowieka
2. Funkcje obiegu czynnościowego Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego, przebieg meridianów elementu Drewna
3. Zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami
4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Drewna
5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Wątroby    –
– niedobór Krwi Wątroby
– niedobór Yin Wątroby
– niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
– wiatr Wątroby
– zastój Qi Wątroby
– ogień Wątroby
– gorąco i wilgoć w Wątrobie
– zimno w kanale Wątroby
– niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego
– Ogień Pęcherzyka Żółciowego
– Ogień Wątroby atakuje Żołądek
– Ogień Wątroby atakuje Płuca

Sesja VI: ELEMENT OGNIA i diagnoza z języka

 1. 1. Funkcje obiegu czynnościowego Serca i Jelita Cienkiego, przebieg meridianów elementu Ognia
  Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka (świadomość, postrzeganie świata, emocje)
  3. Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
  4. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  – niedobór Qi Serca
  – niedobór Krwi Serca
  – niedobór Yang Serca
  – niedobór Yin Serca
  – Ogień Serca
  – zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
  – gorąco i śluz blokują kanały Serca
  – gorąco i wilgoć w jelicie cienkim
  – zimno i wilgoć w jelicie cienkim
  5. Diagnoza z języka – interpretacja cech języka:
  – „mapa” narządów na języku
  – ruchliwość, długość, szerokość, grubość, kształt, kolor ciała języka
  – stopień nawilżenia, grubość, kolor i rodzaj nalotu
  – pęknięcia, rysy, rozmieszczenie obszarów pozbawionych nalotu na powierzchni
  języka, itd.

Sesja VII: DIAGNOSTYKA Z PULSU
ORAZ CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I ICH ZASTOSOWANIE W DIETOTERAPII CZĘŚĆ I:

 1. Diagnoza z pulsu

– Odzwierciedlenie stanu Narządów i Meridianów na tętnicy promieniowej prawej i lewej – czynniki wpływające na jakość pulsu – ocena konkretnych parametrów pulsu – 28 podstawowych pulsów

 1. Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
  – zboża
  – warzywa
  – owoce

Sesja VIII:ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ
ORAZ SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I ICH ZASTOSOWANIE W DIETOTERAPII

1. identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii
– kaszel
– katar
– ból gardła
– podwyższona temperatura
– pocenie się
– zaparcie
– bóle pleców
– ból głowy
– zawroty głowy
– nadciśnienie
– bezsenność
– zaburzenia menstruacji
– impotencja
– inne
2. Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
– mięsa
– ryby
– nabiał
– tłuszcze
– przyprawy i zioła

 1. Elementy zachodniej wiedzy o odżywianiu:
  • naturalne źródła witamin i mikroelementów
  • „piramida zdrowego odżywiania”
  • dieta wegetariańska bez niedoborów
  • pełnowartościowa żywność ekologiczna kontra rafinowana
  • współczesne dietetyczne zagrożenia
  • odżywko-manie a prawidłowa suplementacją
  oraz mnóstwo innych, dodatkowych informacji z zakresu ziołolecznictwa, akupresury, terapii ruchem, ćwiczeń energetyzujących i relaksacyjnych

INWESTYCJA:

-każdy moduł osobno: 360 zł
-całość: 2700 zł

ZAPEWNIAMY:

Skrypty do zajęć, ciepłe, zimne napoje, przekąski.

Zaświadczenie ukończenia kursu ( po odbyciu 8 sesji).

Na państwa życzenie wystawiamy rachunki oraz paragony.